Kadra wychowawcza


 1. mgr Głowala Jolanta – KIEROWNIK
 2. mgr Bulak Monika
 3. mgr Czech Ewelina
 4. mgr Dynak Krzysztof
 5. mgr Faińska Daria
 6. mgr Karwacka Ewa
 7. mgr Kicman Katarzyna
 8. mgr Koch Anna
 9. lic. Konieczko Adrianna
 10. mgr Lemek Adrianna
 11. mgr Lipin Izabela
 12. mgr Muszyński Sławomir
 13. mgr Olszewski Marcin
 14. mgr Piątek Grzegorz
 15. mgr Praszel Mirosław
 16. mgr Pytlik Magdalena
 17. mgr Stępak-Poliwka Monika
 18. lic. Szczoczarz Anna
 19. mgr Tarabasz Alina

  WYCHOWAWCY GRUP

 GRUPA    KLASA  WYCHOWAWCA  WYCHOWAWCA
I CHŁOPCY I, II LO sportowa SŁAWOMIR MUSZYŃSKI ALINA TARABASZ
II CHŁOPCY II gimnazjum MONIKA BULAK MONIKA STĘPAK – POLIWKA

MAGDALENA PYTLIK

III CHŁOPCY III gimnazjum EWA KARWACKA KATARZYNA KICMAN
IV CHŁOPCY I, II, III LO policyjne

I, III LO strażacka

I LO sportowa

MIROSŁAW PRASZEL GRZEGORZ PIĄTEK
V CHŁOPCY

młodzież ukraińska

I LO policyjne

I LO strażacka

I LO sportowa

ANNA SZCZOCZARZ ADRIANNA KONIECZKO
VI DZIEWCZĘTA

młodzież polska i ukraińska

I, II, III LO policyjne

I LO strażacka

II LO sportowa

EWELINA CZECH ADRIANNA LEMEK
VII DZIEWCZĘTA I, II, III LO policyjne

I LO strażacka

III LO sportowa

ANNA KOCH IZABELA LIPIN