Harmonogram matury w sesji poprawkowej – sierpień 2018 r.


Harmonogram matury w terminie poprawkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

1. Matematyka (część pisemna) – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 – Zespół Szkół w Prószkowie.

2. Język angielski (część pisemna) – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 – Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15.

3. Język polski (część ustna) – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, ul. Podgórna 5.