Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020


 

Lp. Przedmiot  Data egzaminu Godzina egzaminu Klasa Skład komisji
1. Język polski 25.08.2020 r.
(wtorek)
9:00 3 LPb Joanna Budzińska
Ewa Staniec
2. Język angielski 25.08.2020 r.
(wtorek)
9:00 1 KSp Katarzyna Biniecka – Komko
Magdalena Kondrak
3. Język niemiecki 25.08.2020 r.
(wtorek)
11:00 1 KSp Maria Lisoń
Magdalena Kondrak
4. Informatyka 25.08.2020 r.
(wtorek)
9:00 1 LP Winicjusz Badura
Dariusz Sobków
5. Chemia 25.08.2020 r.
(wtorek)
10:00 1 LP Agnieszka Jagiełło
Krzysztof Dynak

OKS Odra Opole S.A. oficjalnym partnerem PLUKS Pomologii Prószków


W dniu 24.06.2020 została zawarta Umowa Partnerska z OKS Odra Opole S.A.

Na bazie porozumienia oba Kluby zacieśniają współpracę m.in. w zakresie:
-wymiany zawodników,
-szkolenia sportowego młodzieży,
– stażów trenerskich,
-konferencji szkoleniowych,
-wspólnych zajęć treningowych,
-organizacji wspólnych imprez sportowych. 
 

Z racji tego, iż Odra Opole to największy i najlepiej zorganizowany klub w naszym województwie jesteśmy przekonani, że to dobra droga, która przyniesie obu stronom wiele korzyści. Mamy nadzieję, że kolejni utalentowani absolwenci naszej szkoły pójdą w ślady Konrada Kostrzyckiego i zasilą szeregi pierwszoligowej drużyny z naszego regionu. 

 

Zapraszamy do odwiedzin i “lajkowania” naszego klubowego profilu na FB !

https://www.facebook.com/plukspomologiaproszkow

ODWOŁUJEMY przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na obowiązujący stan epidemii ODWOŁUJEMY przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas mundurowych (policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego).

Od 29 czerwca do 10 lipca br. (od godz. 9:00 do godz.14:00) do szkoły pierwszego wyboru należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wraz z czytelnym podpisem kandydata i rodziców/opiekunów prawnych),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 2 zdjęcia,
 • kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej  (można dostarczyć we wrześniu),
 • podanie do internatu (składają osoby zainteresowane zakwaterowaniem w internacie).

UWAGA: jeśli rodzice/prawni opiekunowie posiadają profil zaufany, wniosek mogą przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu naborowego.

Julia Lewandowska laureatką konkursu literackiego – Policja w walce z COVID -19


Konkurs literackim pn. Policja w walce z COVID-19 został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Zadaniem było napisane pracy w dowolnym gatunku obrazującej działania policji w zakresie zwalczania COVID-19 oraz ujmującej przemyślenia i wrażenia uczniów w tym szczególnym czasie. Konkurs spotkał się z pozytywnym odzewem wśród uczniów klas policyjnych, którzy napisali i wysłali swoje prace na konkurs.

Miło nam poinformować, iż uczennica Julia Lewandowska zajęła II miejsce w konkursie. Wyróżniona została również praca należąca do Wiktorii Woźnej.

Gratulujemy Julce i Wiktorii! Dziewczyny udowadniają po raz kolejny, że w Pomologii łączy nas pasja!

Harmonogram dyżurów zespołu ds. promocji szkoły


PROMOCJA SZKOŁY
Harmonogram dyżurów w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza
w Prószkowie

IMIĘ I NAZWISKO KONTAKT MAILOWY KONTAKT TELEFONICZNY

Magdalena Malewicz

– wicedyrektor-

poniedziałek – piątek
9:00 – 13:00
magdalena.malewicz@pomologia.pl
poniedziałek – piątek
9:00 – 13:00
791-911-150
Ewa Kmieć poniedziałek – piątek
8:00 – 18:00
ewa.kmiec@pomologia.pl
poniedziałek – piątek
8:00 – 12:00
663-705-230
Magdalena Kondrak poniedziałek – piątek
8:00 – 18:00
magdalena.kondrak@pomologia.pl
poniedziałek – wtorek
8:00 – 12:00
środa – piątek
10:00 – 18:00
535-343-818
Dariusz Rogowicz poniedziałek – piątek
12:00 – 18:00
dariusz.rogowicz@pomologia.pl
poniedziałek – piątek
12:00 – 18:00
502-522-487
Marcin Śmieszkowicz poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00
sport@pomologia.pl
poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00
500-683-958
Marcin Olszewski poniedziałek – piątek
10:00 – 16:00
marcin.olszewski@pomologia.pl
czwartki
17:00 – 18:00
507-743-320

Porozumienie ze Strażą Ochrony Kolei podpisane!


Pomologia nigdy nie zwalnia tempa!

Aby zapewnić naszym uczniom najbardziej kompleksowy pakiet edukacyjny w regionie w dniu 04.06.2020 podpisane zostało kolejne porozumienie dotyczące współpracy z Komendą Regionalną Straży Ochrony Kolei w Opolu. Swoją obecnością zaszczycili nas Komendant Regionu pan Mirosław Kraszkiewicz oraz pani Monika Grus – inspektor SOK.

Dzięki współpracy z SOK nasi uczniowie w nowej klasie Bezpieczeństwa Narodowego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia w przyszłości pracy w Straży Ochrony Kolei.

ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW


Wszystkim naszym MATURZYSTOM życzymy:

– lekkiego pióra,

– twórczego niepokoju,

– przytomności umysłu,

– optymizmu i wiary we własne możliwości,

– wymarzonych tematów i zadań.

TRZYMAMY ZA WAS MOCNO KCIUKI !!!

Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy, Uczniowie

Konsultacje w szkole w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJI
na terenie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

Informacje ogólne

 1. Od dnia 01.06.2020 r. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego zgodnie z harmonogramem wysłanym przez dziennik elektroniczny. Zajęcia on-line odbywają się jak dotychczas.
 2. W konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Prószkowie. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe.
 3. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 4. Uczeń, który będzie łamał obowiązujące w Zespole Szkół zasady może uczestniczyć
  w konsultacjach tylko pod opieką rodzica i otrzymuje punkty ujemne z zachowania.
 5. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.
Zadania rodziców
 1. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 2. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 3. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 4. Dostarcza do szkoły uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.pomologia.pl). Wymagane dokumenty (oświadczenie i deklarację) uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na pierwsze konsultacje.
Zadania uczniów
 1. Uczeń, który chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza w dzienniku elektronicznym harmonogram konsultacji danego nauczyciela.
 2. Uczeń zawiadamia nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny o celu konsultacji (poprawa oceny, wyjaśnienie niezrozumiałych treści i ich zakres). Informacje te przesyła nauczycielowi dzień przed planowaną konsultacją.
 3. Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej w harmonogramie godzinie.
 4. Wchodząc do szkoły każdy uczeń ma maseczkę, zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
 5. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 6. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 7. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonując raz jeszcze dezynfekcji rąk.
Zadania nauczyciela
 1. Na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa.
 2. Dba o wietrzenie sali.
 3. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów.
 4. Sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1,5 m od innego ucznia.
 5. Wchodzi do sali w maseczce.
 6. Nauczyciel wychowania fizycznego / trener:
  • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisku zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi obsługi, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów;
  • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna;
  • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób;
  • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki;
  • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
  • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami.

 Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły

 1. Uczeń przychodzi do szkoły wyznaczonej w harmonogramie godzinie.
 2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Dostarcza do szkoły uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego.
 3. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
 4. Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 5. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
 6. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe, tj.: mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet, poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów.
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany w izolatorium (gabinet pielęgniarki). Z dzieckiem zostaje dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka.
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz fartuch ochronny, które znajdują się izolatorium.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarki.
 3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarki szkolnej i powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.