Konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy”


Udział szkoły w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy  “Kultura bezpieczeństwa” umożliwia uczniom udział w ogólnopolskim konkursie “Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast współorganizatorami szkoły biorące udział w programie edukacyjnym “Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Zainteresowanych uczniów udziałem w etapie szkolnym konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” proszę o zgłoszenia do 31 października 2018 r. do p. A. Nikiel-Faber.

Kultura bezpieczeństwa


12 października 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie dyplomów za udział w realizacji programu edukacyjnego “Kultura bezpieczeństwa”.

Celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa pracy i podwyższenie kultury bezpieczeństwa, niezbędnej w każdej pracy zawodowej. Celem programu jest ponadto kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy jest realizowany w ramach zajęć edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości.

Na spotkaniu zainaugurowano rozpoczęcie kolejnej edycji programu pn. Kultura bezpieczeństwa.

 

Dzień Edukacji Narodowej


Jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwanej Dniem Nauczyciela. Tym razem część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III LS. Samorząd Uczniowski przygotował natomiast kolejną edycję plebiscytu na najlepszych nauczycieli w różnych kategoriach. Na koniec Pan Dyrektor złożył serdeczne podziękowania i gratulacje uczniom, którzy wyróżnili się postawą niesienia pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

Ogólnopolski Konkurs „Zaraź nas swoją pasją”


Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza młodzież szkół podstawowych (VI – VIII klas) i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zaraź nas swoją pasją”.

Konkurs polega na zaprezentowaniu siebie i swojej pasji w dowolnej, atrakcyjnej, oryginalnej formie w postaci krótkiego filmu. W taki sposób by promowane były pozytywne postawy młodych ludzi społecznie akceptowane. Konkurs ma być formą społecznej kampanii wskazującej na to, że posiadanie swojej pasji i hobby jest silną alternatywą do zachowań ryzykownych.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje udziela pani Monika Stępak-Poliwka – Internat pokój 15

Gala “Licealiada 2017/2018”


Dnia 9.10.2018 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbyła się Gala podsumowująca współzawodnictwo sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Podsumowanie dotyczyło roku szkolnego 2017/2018.
Tradycją stało się wyróżnienie placówek, które szczególnie wspierają utalentowaną młodzież i osiągają wysokie wyniki na arenie wojewódzkiej.

Wyniki współzawodnictwa sportowego:
Licealiada 2017/2018
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.
2. Zespół Szkół w Oleśnie.
3. I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu.
3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące II w Opolu.
5. Zespół Szkół w Prószkowie.
6. I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu.

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Prószkowie odebrali nagrodę za wysokie wyniki sportowe zajmując piąte miejsce w całym województwie opolskim. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły, dla zaangażowanej czynnie w sport młodzieży, dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dziękujemy za wyrozumiałość wszystkim nauczycielom, wychowawcom, którzy wyrażali zgodę na udział młodzieży w zawodach sportowych i pomoc w nadrabianiu zaległości spowodowanej przez nieobecności na lekcjach.

 

Życzenia dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Przeciętny nauczyciel – mówi.
Dobry – wyjaśnia.

Znakomity nauczyciel daje przykład,
ale ten wielki – inspiruje.
William Arthur Ward

 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją by podziękować wszystkim Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, którą każdego dnia z dużą starannością wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy i wzorców które Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia naszych wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia, a wielu z pewnością przekażą ją dalej. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

Życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wam drodzy Uczniowie życzę, abyście w każdym Nauczycielu i Wychowawcy dostrzegli tą iskrę pasji, którą będziecie naśladować.

Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. To dzięki Wam i Waszej pracy w naszej placówce panuje ta niepowtarzalna atmosfera. Osobiście dziękuję Wam także za to, że zawsze, w każdej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Sobków
Dyrektor Zespołu Szkół  im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

Reprezentacja klas policyjnych na uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu


Dnia 8 października reprezentacja klas policyjnych naszego Zespołu Szkół wraz z Panem dyrektorem wzięła udział w uroczystości uznania za patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu sierż. Piotra Jesienia. W obecności zaproszonych gości, pamiątkową tablicę odsłonił Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta wraz z przedstawicielem rodziny patrona Panem Stanisławem Małyską.

Sierż. Piotr Jesień był policjantem Policji Państwowej, weteranem wojny obronnej 1939 roku, żołnierzem Armii Krajowej. Został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.opolska.policja.gov.pl

Nauczyciel na medal


Miło nam donieść, że Pani Maria Lisoń, nasza wspaniała nauczycielka języka niemieckiego, została nominowana w plebiscycie Nauczyciel na medal Nowej Trybuny Opolskiej w kategorii najlepszy Nauczyciel Szkół Ponadpodstawowych.

Zapraszamy i zachęcamy do głosowania na Panią Marię!

Kliknij aby przejść do głosowania

Konkurs wiedzy biblijnej


W dniach 01 i 04 października odbył się konkurs wiedzy biblijnej pod nazwą: Kazanie na górze. Konkurs odbył się w świetlicy internatu Zespołu Szkół imienia Józefa Warszewicza w Prószkowie. Uczniowie mieli do rozwiązania test ze znajomości treści słynnego kazania Jezusa w wersji przekazanej nam przez ewangelistę Mateusza. Konkurs miał na celu zapoznanie uczniów z treścią kazania oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowań religijnych.
W konkursie wzięło udział łącznie dziesięciu uczniów. Konkurs napisali najlepiej: Natalia Zacharz (1LPa), Emilia Sobczak (1LS), Liubov Kosylo (2LPa) oraz Ivan Maznychka (1LS). Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.