Sprzątanie Świata – Polska 2017


15 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pn. ,,Sprzątanie Świata” i postanowili uporządkować teren szkoły i internatu. Akcją został objęty również zabytkowy, przyszkolny park. Celem akcji było przede wszystkim zachęcenie  młodzieży do refleksji, że każdy, nawet najdrobniejszy gest schylenia się po przedmiot zaśmiecający otoczenie, ma pozytywny wpływ na środowisko. Dbajmy więc o nasze środowisko i szanujmy  jego zasoby.

Integracja w internacie


12 września 2017 roku zorganizowano internatowe zajęcia integracyjne. Młodzież z Polski i Ukrainy uczestniczyła w zajęciach na siłowni i sali gimnastycznej integrując się, wymieniając przy tym doświadczenia sportowe.

Organizator: Mirosław Praszel

 

Uwaga kleszcz!


W pierwszych dniach września 2017 roku w internacie zorganizowano akcję informacyjną pod hasłem “Uwaga kleszcz.” Młodzieży zamieszkującej internat rozdano ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń oraz procedury postępowania w przypadku ugryzienia przez tego pajęczaka.
organizator:
Mirosław Praszel

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” – tymi słowami Maciej Krawiec powitał dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów i zaproszonych gości na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
Jako przewodniczący szkoły szczególnie serdecznie powitał w imieniu całej społeczności uczniowskiej nowych kolegów i koleżanki, którzy z dniem 04 września dołączyli do nas, do klas policyjnych, sportowej oraz strażackiej i życzył, aby ta szkoła spełniła ich oczekiwania i marzenia.
Szczególnie ciepłe słowa do uczniów skierował dyrektor – pan Dariusz Sobków i Starosta Opolski – pan Henryk Lakwa. Starosta nie tylko powitał naszych uczniów, ale także młodzież z Ukrainy, która rozpoczęła w naszej szkole edukację.
Głos zabrali również przedstawiciel Miejskiej Komendy Policji, pan podkom. Rafał Ozimek oraz Kierownik sekcji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Maciej Czernecki.
Po części oficjalnej polska młodzież i ukraińska zaprezentowała się artystycznie. A było na co popatrzeć !!!