Kiermasz bożonarodzeniowy


_sam1726Za nami kolejny kiermasza bożonarodzeniowy. Kiermasz odbył się dnia 16 grudnia 2016 rolu w godzinach od 16:00 do 18:30. Jak co roku na przybyłych czekało wiele atrakcji. W holu głównym naszej szkoły można było zakupić przepyszne ciasta i pierniki, oczywiście domowej roboty. Nie zabrakło także oryginalnych ozdób świątecznych. Ich wybór był ogromny: od maleńkich aniołków po pokaźnej wielkości choinki z szyszek. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych stroików oraz ręcznie wykonanych świątecznych kartek. Osobny stolik zajmowały bombki, zrobione przez naszych uczniów podczas warsztatów decoupage. Świąteczne ozdoby będzie można zakupić również w najbliższy poniedziałek. Dochód ze sprzedarzy przeznaczony zostanie na cel charytatywny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowania do kiermaszu świątecznego! Po raz kolejny pokazaliście, że zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie i pomocną dłoń.

 

Uroczyste podsumowaniu realizacji projektu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom


Dnia 09.12.br. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w Kinie Helios w Opolu. W związku z kilkuletnią współpracą i zaangażowanie w edukację zdrowotną młodzieży poprzez prowadzenie programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprosił nauczyciela koordynującego Program w naszej szkole wraz z uczniami- liderami, do udziału w uroczystości.

W spotkaniu uczestniczyła p. Aurelia Klick oraz trzy uczennice z klasy drugiej liceum ogólnokształcącego: Angelika Nowak, Katarzyna Żmijan i Aleksandra Bernacka.

W programie imprezy były: krótkie spoty profilaktyczne z udziałem lekarzy specjalistów, projekcja filmu pt. „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, a po niej wystąpienie psychologa, który omówił i wyjaśnił problemy ukazane w filmie, skłaniając młodych ludzi do głębszych refleksji i przemyśleń.

Każdy uczestnik jako bilet wstępu do kina otrzymał koszulkę z logo Programu. A miłym zakończeniem spotkania był poczęstunek.

Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka


Drodzy Darczyńcy!!!
Cieszymy się, że razem z nami zmieniacie świat na lepsze poprzez uczestniczenie w akcji Szlachetna Paczka!
Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, kierownictwu, pracownikom administracji, nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół J. Warszewicza w Prószkowie za liczny udział i złożenie darów w ramach akcji Szlachetna Paczka!!!

Koordynatorzy:
Mirosław Praszel, Monika Bulak, Krzysztof Dynak, Aurelia Klick, Anna Koch, Izabela Lipin, Sławomir Muszyński

 

Odkrywcy Sekretów Nauki


Nasza Szkoła bierze udział w projekcie  Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-005/15.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 Okres realizacji projektu:  od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO- zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel  założenia projektu : Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia.

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego / Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Liderem projektu jest p. Krzysztof Dynak.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie  internetowej  projektu:  http:/ http://sn.rzpwe.opolskie.pl/index.php/licea-i-gimnazja/74-odkrywcy-sekretow-nauki-ao/sn.rzpwe.opolskie.pl/index.php/licea-i-gimnazja/74-odkrywcy-sekretow-nauki-ao

regulamin1regulamin2

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA


W dniach 5-9 grudnia 2016 roku ponownie uczestniczyliśmy w akcji Amnesty International “Maraton Pisania Listów”. Uczniowie klas licealnych poznali historie osób bezprawnie pozbawionych wolności, po czym podpisali petycje i napisali listy z apelem o ich uwolnienie.

Zadaniem akcji było upamiętnienie uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz przyjęcia Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Celem projektu było uwrażliwienie uczniów na problemy więźniów sumienia, ofiar przemocy i osób represjonowanych, a także wystosowanie apelu o wolność i przestrzeganie praw człowieka.

Wioletta Barczak, Anita Nikiel Faber

Turniej tenisa stołowego klas gimnazjum i liceum


7 grudnia 2016 roku o godzinie 19.30 w internacie odbył się turniej tenisa stołowego klas gimnazjum i liceum. W turnieju brało udział 26 zawodników oraz licznie przybyła publiczność.

1 miejsce  Przemysław Gul – II LOS

2 miejsce  Kacper Klimecki – I LOS

3 miejsce  Kacper Kędra – II G

Gratulujemy

Organizatorzy:

Krzysztof Dynak, Sławomir Muszyński, Mirosław Praszel

Mikołaj w szkole


Wtorkowy dzień od rana był gwarny i wesoły, a to za przyczyną Mikołaja, który “wtargnął” do szkoły z wielkim workiem wypełnionym cukierkami i to nie byle jakimi. Niespodziewanemu gościowi towarzyszyli śnieżynka i skrzat. Chodząc od klasy do klasy obdarowywali wszystkich słodkościami, a worek kurczył się w zastraszającym tempie.

Zajęcia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV


W związku  z  obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z HIV/AIDS w pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego – I LOPa, I LOPb i I LOS odbyły się zajęcia mające na celu rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.
Prelekcje poprowadziły uczennice z klasy II LOPb – Angelika Nowak, Paulina Pyrć, Aleksandra Szczypka i Natalia Tkaczuk.
Podsumowaniem wiedzy z zakresu HIV/AIDS będzie test, który odbędzie się 08.12. 2016r. (czwartek).
Koordynator akcji Alina Tarabasz

Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza


1 grudnia 2016 w świetlicy internatu Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, odbyły się przedstawienia teatralne – scenki z twórczości Henryka Sienkiewicza, w ramach obchodów „Roku Sienkiewiczowskiego.” W przedstawieniach brały udział cztery grupy klas liceum i gimnazjum oraz licznie przybyła publiczność.

„Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje”.

Henryk Sienkiewicz