Podsumowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego: Wizerunek Anioła


W dniach od 01-17 listopada 2016 roku w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny: Wizerunek Anioła. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu był p. Marcin Olszewski (szkolny katecheta). W konkursie wzięli udział uczniowie klas licealnych. Zgłoszone prace charakteryzował wysoki poziom estetyczny oraz oryginalny sposób podejścia do tematu.

Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej młodzieży. Celem konkursu było również rozwijanie u uczestników zainteresowań tematyką religijną.

Prace oceniało jury w składzie: p. Marcin Olszewski, p. Aurelia Gogol oraz ks. Piotr Reimann.

Laureatami konkursu zostali: Agnieszka Roemer (miejsce pierwsze), Adam Sobczak (miejsce drugie), Agata Jedut (miejsce trzecie), Agata Toczek (wyróżnienie).

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe, zestawy farb oraz pamiątkowe dyplomy.