14-09-2016 Spotkanie Rady Mieszkańców Internatu


Dnia 14 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie członków Rady Mieszkańców Internatu w roku szkolnym 2016/2017. Na spotkaniu przedstawiono przewodniczącego Rady: Damiana Miksiewicza oraz jego zastępcę – Mateusza Suchodolskiego. Powitano także przybyłych wychowanków chętnych do podjęcia współpracy z wychowawcami w ramach sekcji młodzieżowych. Członków Rady zapoznano z regulaminem Samorządu Internatu.
Następnie dokonano podziału na sekcje:
– kulturalną- wspierającą organizację zabaw i imprez integracyjnych oraz konkursów wiedzy,
-sportową- zajmującą się organizacją wyjść na halę i boiska sportowe, turniejów sportowych oraz gier i zabaw ruchowych,
-historyczno-geograficzną- zajmującą się wykonaniem gazetek tematycznych do internatu oraz przygotowaniem inscenizacji,
-czystości- wspierającą wychowawców w kontroli czystości w pokojach mieszkalnych wychowanków.
Młodzież razem z opiekunami ustaliła plan pracy w bieżącym roku szkolnym.

Wychowawcy
p. Ewelina Czech
p. Aurelia Klick